21.8 C
София
вторник, юни 18, 2024
spot_img

Безплатни консутации за правата на пациентите

На 18 април се отбелязва Европейският ден за правата на пациента. Целта е да се популяризират 14-те основни права на пациента, включени в Европейската харта за правата на пациента, съобщиха от Пациентски организации „Заедно с теб”. От 2007 г. денят се отбелязва във всички страни членки на Европейския съюз.

Национална инициатива 2018 „Безплатни първоначални правни  и здравни консултации за пациенти“.

От 18 април до 18 май 2018 г. ще бъдат консултирани от юристи без заплащане пациенти и близките им, пострадали при пътнотранспортни произшествия, трудови злополуки и други, за да узнаят какви са възможностите в конкретната ситуация.

Инициативата е подкрепена от Сдружението на общинските болници.

Как да получите консултация можете да научите на сайта на Пациентски организации „Заедно с теб“ чрез контактната форма http://patients.e-zdravey.com/bg/pravni-konsultatsii/, на e-mail: law.patients@gmail.com и на телефоните на сайта.

Не поемайте ангажименти и не подписвайте документи, чието точно съдържание и значение не ви е съвсем ясно, преди да се консултирате с адвокат.

Европейска харта за правата на пациента:

 1. Право на превантивни мерки.

Всяко лице има право на подходящи услуги, предпазващи го от заболяване.

 1. Право на достъп.

Всяко лице има право на достъп до здравни услуги в съответствие със своите здравни нужди. Здравните услуги трябва да гарантират равен достъп за всеки, без каквато и да е дискриминация от гледна точка на финансови ресурси, местоживеене, вид на заболяването или момент на достъпа.

 1. Право на информация.

Всяко лице има право на достъп до каквато и да е информация във връзка с неговото здравословно състояние, медицинските услуги и начина на тяхното прилагане, както и относно постиженията на научно-изследователския прогрес.

 1. Право на съгласие.

Всяко лице има право на достъп до всяка информация, която може да му позволи да участва активно във вземането на решения за неговото здраве; тази информация е предпоставка за всяка процедура и лечение, включително и за участие в научни изследвания.

 1. Право на свободен избор.

Всяко лице има право на свободен избор между различни лечения и изпълнители на медицинска помощ на базата на адекватна информация.

 1. Право на тайна и конфиденциалност.

Всяко лице има право на конфиденциалност по отношение на неговата лична информация, включително информацията за неговото здравословно състояние и за възможните диагностични или терапевтични процедури, както и на защита на личната му тайна по време на извършване на диагностични прегледи, посещения на специалисти и общо медицинско лечение/хирургически намеси. Всяко лице има право на свободен избор между различни лечения и изпълнители на медицинска помощ на базата на адекватна информация.

 1. Право на уважение към времето на пациента.

Всяко лице има право да получи необходимото му лечение своевременно и в рамките на предварително установен срок. Това право е приложимо на всеки отделен етап на лечение.

 1. Право на спазване на стандартите за качество.

Всяко лице има право на достъп до висококачествени здравни услуги на основата на определяне и спазване на прецизни стандарти.

 1. Право на безопасност.

Всяко лице има право на защита от опасности, породени от лошо функциониращи здравни услуги, медицинска небрежност и грешки, както и право на достъп до здравни услуги и лечения, покриващи изискванията за висок стандарт на безопасност.

 1. Право на иновации.

Всяко лице има право на достъп до иновационни процедури, включително диагностични, в съответствие с международните стандарти, независимо от икономическите или финансови съображения.

 1. Право на избягване на ненужно страдание и болка.

Всяко лице, индивид има право да избягва, доколкото е възможно, страданието и болката във всяка фаза на заболяването си.

 1. Право на индивидуално лечение.

Всяко лице има право на диагностични или терапевтични програми за лечение, пригодени колкото е възможно повече към неговите лични потребности.

 1. Право на жалване.

В случай на понесени вреди всяко лице има право да подаде жалба и да получи отговор или друга обратна информация.

 1. Право на обезщетение.

Всяко лице има право на достатъчно обезщетение в рамките на разумен срок в случай на понесена физическа, морална или психологическа вреда, причинени от здравни услуги и лечение.

 

Следвай ме – Здраве

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles