17.4 C
София
неделя, октомври 1, 2023
spot_img

Боят вкъщи отприщва отрано безразборните сексуални контакти

Боят вкъщи, прекомерните наказания и дори само емоционалното насилие, което изпитват децата от родителите и близките си стават причина те да започнат безразборни сексуални контакти още докато са непълнолетни (под 18 години) и дори малолетни (между 14 и 16 години). Неблагоприятните преживявания в детството водят до рисково за здравето поведение в зряла възраст. Това сочат данните на актуално двугодишно проучване на д-р Румяна Динолова от Националния център за опазване на общественото здраве и анализи (НЦОЗА). Изследването доказва наличие на връзка между различните видове неблагополучия във възрастта до 18 г. и пушенето, употребата на алкохол, рисковото сексуално поведение и затлъстяването в зрялата възраст на човека. Подобно проучване се прави за първи път в България.

Неблагополучията могат да засягат детето пряко (насилие или пренебрегване) или косвено – чрез средата, в която то живее (домашно насилие, психическо заболяване на родителите или злоупотреба с различни вещества, лишен от свобода член на семейството, бедност; тормоз от връстници и насилие в общността).

Насилието и пренебрегването в детството са широко разпространени, сочат данните от проучването. 40,9% от анкетираните са преживели емоционално насилие, 28% – физическо, а 11,3% – сексуално насилие. 9,3% от участниците в изследването споделят, че са били физически пренебрегвани в детството си. Най-често срещаните видове дисфункция в семейството са домашното насилие и развод/раздяла на родителите.

Проучването доказва, че физическото насилие в детството увеличава с 3,6 пъти риска от тютюнопушене в зряла възраст. То е свързано и с риск от ранно начало на сексуалния живот, който нараства с 3,7 пъти. Физическото насилие в детството увеличава двойно риска от множество сексуални партньори и 1,7 пъти този от злоупотреба с алкохол.

Емоционалното насилие повишава риска от пропушване в ранна възраст 3 пъти, 2 пъти риска от ранна сексуална активност, 2 пъти риска от множество сексуални партньори и 1,7 пъти риска от злоупотреба с алкохол. Преживяното в детството сексуално насилие увеличава риска за ранна сексуална активност и вероятността за множество сексуални партньори два пъти и половина, както и 5 пъти риска от затлъстяване.

Неблагополучията в детството често се преживяват в комбинация, а натрупването на повече неблагоприятни преживявания (различни видове) повишава значително потенциалните здравословни рискове.

Според Световната здравна организация 70% от случаите на ранна смърт сред хората в зряла възраст се дължат в голяма степен на типа поведение, формирано по време на съзряването. Възрастта 10–19 години е периодът на съзряването, на прехода от детство към зряла възраст. Той се счита за най-важният възрастов период в развитието на всеки човек, защото тогава се извършват физически, психологически, емоционални и социални промени, които са изключително съществени за бъдещето здраве и развитие.

Редица от поведенията, усвоени в този период, са от решаващо значение за здравето, като секс без предпазни средства, употреба на психоактивни вещества, нездравословни навици на хранене. Те могат да улеснят предаването на ХИВ и ППИ, да доведат до нежелана бременност, пристрастяване и зависимост и до развитието на хронични незаразни заболявания, свързани с храненето.

През последните години в редица представителни за страната изследвания и статистически данни са констатирани изключително тревожни тенденции по отношение на здравето на децата и младите хора, свързани с тяхното поведение.

Рисково сексуално поведение

Половината от младите хора в България започват полов живот на 16-годишна възраст, като 35% от тях не са използвали презерватив при първия си полов акт;

Въпреки тенденциите за намаляване, честотата на ранната бременност (до 19 г.) и броят на абортите във възрастта 15-19 години остават високи (данни на НЦОЗА);

Броят на младите хора, инфектирани с ХИВ, също е сравнително висок – 34% от новорегистрираните ХИВ-серопозитивни лица са на възраст от 20 до 29 години (данни на МЗ), независимо че и тук се наблюдава тенденция за намаляване на относителния дял лица в тази възраст от 55% през 2011 г. на 34% през 2016 и 2017 г.

Употреба на алкохол

Запазва се тенденцията на висока употреба на алкохол (86% от българските ученици на 16 г. са опитали някакъв алкохол поне веднъж в живота си.

59% от 16-годишните ученици са пили алкохол поне веднъж през последния месец.

88% от българските младежи съобщават, че достъпът до алкохол е сравнително лесен.

Употреба на наркотици

Употребата на някакви наркотици поне веднъж в живота сред учениците в Европа остава на високи нива, като 10 страни, сред които и нашата, отчитат нива, по-високи от 25%. В България това са 30% от учениците;

27% от българските ученици са употребили канабис поне веднъж в живота. 7% от учениците в Европа и 12% от българските са употребили канабис поне веднъж през последните 30 дни. В периода 1995-2015 г. употребата на канабис в Европа и у нас нараства;

Трима от всеки десет младежи считат, че канабисът е леснодостъпен. Усещането за достъпността на другите наркотици е сравнително ниско: екстази (12%), кокаин (11%), амфетамин (9%), метамфетамин (7%) и крек (8%).

Как може да бъде предотвратено това

Изключително важно е да се повлияе върху формирането на адекватни нагласи и поведение, защото начинът на живот и навиците, които се създават в периода на съзряването, имат дълбоко отражение върху бъдещото здраве и развитие.

Младите хора трябва да имат достъп до здравно образование, подходящи здравни услуги, надеждни и достъпни стоки (контрацептиви, презервативи, игли и спринцовки и др.). Здравното образование намалява вероятността от въвличане в делинквентно поведение; отлага възрастта на употреба на алкохол, цигари и наркотици; намалява високорисковите сексуални поведения, свързани с риск от бременност, полово предавани инфекции или ХИВ; предпазва от отхвърляне и лошо отношение от връстниците; учи на контрол над гнева; намалява емоционалните разстройства; увеличава самооценката; повишава успеха в училище.

Информационни материали и обучителни дейности на НЦОЗА

НЦОЗА редовно провежда обучителни курсове за подпомагане на дейността на професионалисти, които работят с деца: училищни психолози и педагози, медицински специалисти от детски ясли, градини и училища, логопеди, педиатри, експерти от РЗИ и др.

Сред темите на обученията са: първична и вторична суицидопревенция в училищата, здравен риск от пасивно тютюнопушене в предучилищна възраст, превенция на нарушения в психичното развитие в ранното детство.

Разработени са ръководства, които подпомагат професионалистите в работата им с учениците от горните класове по темите тревожност, депресия, агресия и автоагресия, сексуално здраве. Ръководствата, както и други информационни материали на НЦОЗА, са достъпни на сайта www.bgmental.info.

 

Следвай ме – У дома

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ако продължите, Вие приемате нашата политика за използване на бисквитки. Прочети още

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close