25.8 C
София
вторник, юни 18, 2024
spot_img

Коя е най-разпространената банкнота в България

Най-разпространената банкнота в обращение е петдесетолевката, а най-малко – петолевката. От първата в обращение са почти 250 млн. броя. Банкнотите от 50 и 100 лв. продължават да нарастват в паричното обращение, сочат данните на Българската народна банка.

През октомври – декември 2023 г. парите в обращение се увеличиха с 1034.3 млн. лв., или с 3.6% в сравнение с края на септември 2023 г. Нарастването им през четвъртото тримесечие на 2023 г. е с 0.2 процентни пункта по-голямо от отчетеното за същия период на 2022 г. Най-голямо увеличение на парите в обращение в рамките на последното тримесечие на 2023 г. беше регистрирано през декември – 982.9 млн. лв., което представлява 3.5% растеж спрямо предходния месец. По-значителното нарастване през декември е характерно за този период на годината предвид традиционно повишеното търсене на налични пари през коледните и новогодишни празници.

В края на 2023 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.99%, а на разменните монети – 2.00%. През четвъртото тримесечие на годината делът на банкнотите нарасна с 0.04 процентни пункта за сметка на същото намаление на дела на разменните монети.

В края на 2023 г. в обращение са 605.9 млн. броя банкноти, които са с 16.0 млн. броя, или с 2.7% повече в сравнение с края на септември. През четвъртото тримесечие общата им стойност нарасна с 3.7%, достигайки в края на декември 28 826.0 млн. лв.

В края на 2023 г. с най-голям дял (41.20%) в общия брой на банкнотите в обращение е банкнотата от 50 лева, като към 31 декември в обращение са 249.6 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (5.26%) e броят на банкнотите от 5 лева.

За едногодишен период броят на банкнотите в обращение се увеличи с 9.2 млн. (1.5%), а стойността им – с 1999.6 млн. лв. (7.5%). Запазва се тенденцията от предходните периоди на висок годишен темп на нарастване в налично паричното обращение на броя на банкнотите с високи номинали (50 и 100 лева).

В края на 2023 г. в обращение са 3222.9 млн. броя разменни монети, които са с 47.9 млн. броя, или с 1.5% повече в сравнение с края на септември. През четвъртото тримесечие общата им стойност нарасна с 1.8%, достигайки в края на декември 590.2 млн. лева.

За периода октомври – декември 2023 г. в Националния център за анализ на БНБ бяха задържани общо 152 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо третото тримесечие на 2023 г. общият брой на неистинските банкноти е със 188 по-малък.

Делът на задържаните през четвъртото тримесечие неистински банкноти спрямо общия брой на банкнотите в обращение към края на годината е 0.000025%.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles