21.8 C
София
сряда, юни 19, 2024
spot_img

Промяна в паричните обезщетения и помощи

Ще се случи след 31 март, промяната е положителна и е с наредба, която в момента е предоставена за обществено обсъждане

Промяна в паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване ще бъдат факт след 31 март. Те определено са положителни за хората и ще бъдат въведени с наредба. Проектът й е предоставен за обществено обсъждане, като тя е в пряка връзка с промяна в Закона за електронното управление.

Основната промяна в нея е отпадане на необходимостта от предоставяне на удостоверение за наследници, когато следва да бъдат получени помощи или пенсия на починал.

От 31 март влиза в сила и промяна в самия закон. Съгласно нея отпада възможността административните органи да изискват документи, които са удостоверителни за доказване на обстоятелства и факти, като същите следва да са налични в регистрите и могат да бъдат набавени по служебен път. Така на хората, освен неудобството да губят време на опашки, се спестява и харченето на пари за административната услуга.

Сега за издаване на удостоверене за наследници в София цената е 5 лева за обикновена, 7.5- лева за бърза и 10 лева за експресна поръчка. Документите се издават в общините, които всяка сама определя колко да струдат те.

Тъй като данните ще бъдат набавяни по служебен път, в проекта на наредбата се предвижда при подаване на заявление – декларация за изплащане на неполучено парично обезщетение и/ или помощ от наследници на починал човек, да не се изисква и подаване на удостоверение за наследници. Задължение на служителите в съответното териториалното поделение на НОИ е да вземат необходимя документ електронно от базата данни. Освен това, в заявлението – декларация вече няма да пишем „моля“, а „заявявам желание“, което е уважение към личността.

Информация още сочи, че се премахва и изискването свързано с предоставяне от правоимащо лице на експертно решение ТЕЛК/ НЕЛК по отношение на намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles