17 C
София
събота, юни 3, 2023
spot_img

Стартира Евроседмица за изследване за ХИВ и хепатити

В периода 23-30 ноември 2018 г. отбелязваме Европейска седмица на тестването за ХИВ и вирусни хепатити. Тази година, за 30-ти пореден път ще отбележим и 1-ви Декември – Световен ден на СПИН под мотото „Узнай своя статус“.

Европейска седмица на тестването за ХИВ и вирусни хепатити ще бъде отбелязана в цялата страната от партньорите на Националната програма по превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции – 28 Регионални здравни инспекции, общини, учебни заведения, неправителствени организации, Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист“ и сдружение „ХепАктив“.

Европейската седмица се провежда вече шеста година. През 2015 г. дейностите бяха разширени с включването на изследванията за хепатити. Причината е, че инфектирането става по идентичен начин с този при ХИВ. Важно е хората, изложени на риск от ХИВ и/или хепатит, да знаят статуса си възможно най-скоро след заразяване. Напредъкът в лечението на тези инфекции осигурява на хората, живеещи с ХИВ и хепатит В, пълноценен и активен живот, а тези с хепатит С могат да бъдат излекувани напълно.

Двете кампании целят насърчаване и обединяване на усилията на различни институции и организации за популяризиране и разширяване на обхвата на знаещите статуса си хора. Друга цел е повишаване на осведомеността на населението за предимствата на тестването, ранното откриване и своевременното насочване на инфектираните лица към лечение. Инициативите дават и възможност на хората да се информират за начините на превенция на ХИВ и хепатити, с което да защитят себе си и своите близки.

Стигмата и дискриминацията все още възпират хората от ранно тестване, което налага предоставяне на достъпна информация за важността всеки да провери своя статус, при зачитане на достойнството и без осъдително отношение, независимо от споделените рискови практики.

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ ОТ 28-ТЕ РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ В СТРАНАТА ПО ПОВОД EВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИВ И ХЕПАТИТИИ 1-ВИ ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА СПИН ПОД МОТОТО «УЗНАЙ СВОЯ СТАТУС»:

Благоевград

Инициативи, организирани съвместно РЗИ-Благоевград и Местен обществен комитет по СПИН към община Благоевград:

 26.11.2018 г. – Консултиране и изследване с бързи тестове за ХИВ и Хепатит В и Хепатит С в ДДЛРГ „Иван Кюлев“, гр. Гоце Делчев.

 27.11.2018 г. и 29.11.2018 г. от 10:30 ч. – Консултиране и изследване с бързи тестове за ХИВ и Хепатит В и Хепатит С в ЮЗУ „Н. Рилски“. Разпространение на здравно-образователни материали. Прожекции за превенция на ХИВ.

 28.11.2018 г. – Консултиране и изследване с бързи тестове за ХИВ и Хепатит В и Хепатит С в ДДЛРГ „Петър Димитров“, с. Първомай.

 от 10:30 ч. – Консултиране и изследване с бързи тестове за ХИВ и Хепатит В и Хепатит С в ЮЗУ „Н. Рилски“. Разпространение на здравно-образователни материали. Прожекции за превенция на ХИВ.

 30.11.2018 г. – Консултиране и изследване с бързи тестове за ХИВ, Хепатит В и Хепатит С на медицински работници и студенти и прожекции за превенция на ХИВ в РЗИ-Благоевград.

 01.12.2018 г. – Разпространение на здравно-образователни материали и презервативи на оживени места в града от доброволци.

Бургас

Инициативи, организирани съвместно с РЗИ-Бургас, Община Бургас, Общински младежки клуб «J.J. Cool A“ и фондация „Областен ромски съюз“:

 В периода 19-30.11.2018 г. – Образователни срещи и прожекции на филмите „Ти гониш“ и „Майки прекалено рано“ в бургаски училища.

 29.11.2018 г. от 10:30 часа в културен център „Морско казино“ – младежки форум-дискусия за толерантно отношение към хората, живеещи с ХИВ и намаляване на стигмата и дискриминацията.

 В периода 26-30.11.2018 г. в РЗИ-Бургас – безплатно консултиране и изследване за ХИВ, Хепатит В, Хепатит С и сифилис.

 30.11.2018 г. от 14:00 до 16:00 часа на площад „Тройката“ –консултиране и изследване с бързи тестове за ХИВ в мобилна лаборатория. Разпространение на здравно-образователни материали.

 30.11.2018 г. от 17:00 до 18:00 часа пред сградата на община Бургас – запалване на огнена панделка по повод 1-ви декември – Световен ден на СПИН.

Варна

 ”Седмица на отворените врати” в периода 23-30.11.2018 г. в сградата на РЗИ- Варна за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ, Хепатит В, Хепатит С и сифилис, на ет.5 ст. № 501 в работното време на кабинет КАБКИС: понеделник, сряда и петък от 9-12 ч. и 12.30-16 ч.

 Музей „Човекът и неговото здраве“ в РЗИ-Варна организира здравни беседи и прожекции на тема: “Превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции“.

 Провеждане на дискусии и инициативи с млади от учебни заведения и младежки клубове в гр.Варна за превенция на ХИВ и мерки за предпазване от нежелана бременност:на 30.11.2018г. и 03.12.2018г. от 12.40 ч. сред ученици от Х-те класове на Професионална гимназия по Електротехника-Варна.

Велико Търново

Провеждане на информационна кампания и разпространение на здравно-образователни материали на следните места:

 27.11.2018 г. – Природо-математическата гимназия „Васил Друмев”, гр. Велико Търново.

 30.11.2018 г. – Парк „Марно поле“, гр. Велико Търново.

Видин

 „Седмица на отворените врати” в РЗИ-Видин в периода 23-30.11.2018 г. от 09:00 до 12:00 ч. и от 14:00 д о 15:30 ч. за безплатно консултиране и изследване за ХИВ и сексуално предавани инфекции. Предоставяне на здравно-образователни материали и презервативи.

 На 30.11.2018 г. от 9:30 часа в Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев”, гр. Видин – консултиране и изследване за ХИВ и разпространение здравно-образователни материали и презервативи.

 Изнасяне на лекции и предоставяне на здравно-образователни материали и презервативи във видинските училища от медицинските специалисти с цел информиране на младите хора за рисковете и последиците от необезопасените сексуални контакти; провеждане на дискусия „Превенция на предаването на ХИВ “. Поставяне на информационни табла.

 На 01.12.2018 г. – Разпространение на здравно-образователни материали и презервативи сред населението от град Видин, съвместно с доброволци от Общински съвет по наркотични вещества – Видин.

Враца

 Изследване на персонала за ХИВ, Хепатит В и Хепатит С в СБАЛПФЗ гр.Враца и отделение по хемодиализа в МБАЛ“Христо Ботев“ на 27.11.2018 г. и 28.11.2018г. от 9.00ч.

Габрово

 Разпространение на здравно-образователни материали в общините Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново.

 Изнасяне на презентация и беседа под мотото „Узнай своя статус“ в Професионална гимназия по механоелектротехника и СУ „Васил Левски“, гр. Севлиево.

 Провеждане на викторина сред ученици от 8-те класове в СУ „Отец Паисий“ и Национална априловска гимназия, гр. Габрово.

Добрич

 В периода 23-30.11.2018 г. – провеждане на дни на отворени врати на Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН, сексуално предавани инфекции, Хепатит В и Хепатит С към РЗИ-Добрич с работно време от 08:30 до 17:00 часа всеки работен ден.

 Провеждане на обучения и лекции на тема „Превенция на ХИВ/СПИН” в училища на гр. Добрич; Срещи с медицински специалисти от „Детско и училищно здравеопазване“, гр. Добрич.

 Информационна кампания в община Добрич, съвместно с Общински младежки център „Захари Стоянов” гр. Добрич, с предоставяне на презервативи и здравно-образователни материали;

 Информационна кампания в общините Тервел и Каварна, съвместно с общините и местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

 Изготвяне на информационен бюлетин, който ще се разпространи до местните медии;

 Провеждане на изследвания на медицински специалисти.

Кърджали

 В периода 23-30.11.2018 г. от 09:00 до 15:00 часа – провеждане на седмица на отворени врати в РЗИ-Кърджали, лаборатория „Медицински изследвания“ за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН, Хепатит В, Хепатит С и сифилис.

 27.11.2018 г.- Беседа с презентация на тема превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции пред ученици от 11-ти клас на СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали. Прожектиране на филма „Клопка“.

 28.11.2018 г.- Беседа с презентация на тема превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции пред ученици от 10-ти клас на СУ „Никола Вапцаров“, гр. Момчилград. Прожектиране на филма „Клопка“.

 05.12.2018 г.- Беседа и презентация на филма „Какво не знаем за пубертета“ пред ученици от 7-ми клас на СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Момчилград.

 06.12.2018 г.- Беседа с презентация на тема превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции пред ученици от 12-ти клас на СУ „Алеко Константинов“, гр. Кърджали.

Кюстендил

Мероприятията се организират и реализират от РЗИ- Кюстендил, Община Кюстендил, Сдружение „ЛАРГО“, МБАЛ „Св.Иван Рилски“-ЕООД, гр.Дупница и ЦСМП-филиал Дупница:

 В периода 23.11.2018 г. – 04.12.2018 г. от 10.00 до 14.00 часа, всеки работен ден – анонимно и безплатно изследване с бързи тестове за ХИВ, хепатити В и С и сифилис, консултиране и предоставяне на здравно-образователни материали и презервативи.

 28.11.2018 г. гр. Дупница, МБАЛ „Св.Иван Рилски“-ЕООД – 11.00ч. – 13.00ч. – кампания за анонимно и безплатно изследване и консултиране за ХИВ и предоставяне на здравно-образователни материали и презервативи; изследване на количеството на въглеродния окис в издишания въздух на пушачите.

 30.11.2018 г. гр. Кюстендил – кв. Изток, МЦ „Адра“ – 12.00ч.-14.00ч – кампания за анонимно и безплатно изследване и консултиране за ХИВ и предоставяне на здравно-образователни материали и презервативи съвместно със сдружение „ЛАРГО“.

 01.12.2018 г. – гр. Кюстендил, кв.Изток от 13.00 ч. – обучение, съвместно със сдружение „ЛАРГО“

 03.12.2018 г. – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ – 11.00-13.00ч. – кампания за анонимно и безплатно изследване и консултиране за ХИВ, предоставяне на здравно-образователни материали и презервативи; изследване на количеството на въглеродния окис в издишания въздух на пушачите

 04.12.2018г. – обучение в СУ „Хр.Ботев“-Бобов дол.

Ловеч

 23-30.11.2018 г. – „Седмица на отворените врати“ за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ, Хепатит В, Хепатит С и сифилис в РЗИ-Ловеч.

 Обучения и дискусии с млади хора от гр. Троян и гр. Тетевен в периода 23-26 ноември 2018 г.

 Анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ и сифилис на терен в гр. Луковит и гр. Летница в периода 28-30.11.2018 г.

Монтана

 23-30.11.2018 г. – Провеждане на анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ и сексуално предавани инфекции в РЗИ-Монтана.

 30.11.2018 г. – Информационна кампания сред гражданите, с цел превенция на ХИВ, в партньорство с БМЧК-Монтана. Разпространение на здравно-образователни материали и презервативи. Предоставяне на анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ на терен.

 Тематични беседи и обучения на тема «ХИВ/СПИН» и предоставяне на здравно-образователни материали, както следва:

26.11.2018 г. – VI СУ „Отец Паисий“ гр. Монтана;

28.11.2018 г. – кв. „Огоста“, гр. Монтана;

Пазарджик

 В периода от 23.11.2018 г. до 01.12.2018 г. – седмица на Отворените врати за безплатно и анонимно изследване и консултиране за ХИВ/СПИН в РЗИ – Пазарджик.

 На 29.11.2018 г. – презентация за ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ветрен на тема: „Превенция на ХИВ/СПИН“. Провеждане на конкурс за рисунки по тема „Не“ на дрогата и СПИН“.

 По повод Световния ден за борба с ХИВ/СПИН – 1 декември, в центъра на град Пазарджик, съвместно МБЧК, ще се раздават здравно-образователни материали и презервативи.

 На 4 декември в СУ „Г. Брегов“ – гр. Пазарджик ще се проведе обучение на тема: „ХИВ/СПИН и как да се предпазим“.

Перник

 Организиране и провеждане на „Седмица на отворените врати“ с информационен кът в сградата на РЗИ-Перник с възможност за анонимно и безплатно консултиране и изследване на гражданите в периода 26.11 – 30.11.2018 г.

 Провеждане на безплатни и анонимни консултации и изследвания на терен – в 2 професионални гимназии в периода 26.11-30.11.2018 г.

 Провеждане на дискусии сред млади хора в периода 23.11-07.12.2018г.

 Разпространяване на информационни материали и презервативи сред младите хора чрез медицинските специалисти в училищата.

Плевен

 В периода от 23.11.2018 г. до 30.11.2018 г. – „Дни на отворените врати“ за анонимно, доброволно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН, Хепатит В, Хепатит С и сифилис в лабораторията на РЗИ-Плевен.

 На 03.12.2018 г. от 10:00 часа пред Медицински университет – Плевен – Предоставяне на услуги за безплатно и анонимно изследване на ХИВ/СПИН в мобилен медицински кабинет, съвместно с представители на Асоциация на студентите по медицина в България – Плевен.

 Разпространение на здравно-образователни материали съвместно с представители на БЧК.

Пловдив

 В периода от 23.11.2018 г. до 30.11.2018 г. – „Дни на отворените врати“ за анонимно, доброволно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН, Хепатит В, Хепатит С и сифилис в лабораторията на РЗИ-Пловдив.

 Провеждане на обучителни дейности по темите ”СПИН и сексуално предавани инфекции” и “Рисково сексуално поведение – предразполагащи фактори и последици” с ученици и студенти от учебни заведения на територията на област Пловдив.

Разград

 В периода от 23.11.2018 г. до 07.12.2018 г. – провеждане на седмица на отворените врати за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН, Хепатит В, Хепатит С и сифилис в лабораторията на РЗИ-Разград.

 Провеждане на обучителна кампания и презентации за превенция ХИВ/СПИН и хепатити под мотото „Узнай своя статус“ сред студенти от Русенски университет, филиал-Разград и ученици и младежи от гр. Цар Калоян.

 Анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ с бърз тест на терен в гр. Цар Калоян.

 Разпространение на здравно-образователни материали в партньорство с медицинските специалисти в училищата.

Силистра

 В периода от 28.11.2018 г. до 04.12.2018 г. – „Дни на отворените врати“ за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в лабораторията на РЗИ-Силистра

Провеждане на здравно-образователни беседи и дискусии сред ученици:

 На 26.11.2018 г. от 12:30 часа в СУ „Васил Левски“, с. Голеш, община Кайнарджа.

 На 27.11.2018 г. от 09:00 часа в Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт, гр. Дулово.

 На 27.11.2018 г. от 12:00 часа в „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Правда.

 На 03.12.2018 г. от 08:00 часа в Професионална гимназия по строителство „Пеньо Пенев“, гр. Силистра.

 На 03.12.2018 г. от 13:00 часа в Професионална земеделска гимназия „Добруджа“, гр. Силистра.

 Кампании за анонимно, доброволно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в с. Окорш, с. Чернолик, с. Голеш, гр. Дулово, с. Правда.

Сливен

 На 23.11.2018 г. от 12.30 до 14.30 ч. в гр. Сливен, на бул. „Цар Освободител” – безплатно и анонимно консултиране и изследване на граждани за ХИВ/СПИН с мобилен кабинет от експерти и медицински специалисти от РЗИ-Сливен. Предоставяне на здравно-образователни материали и презервативи.

 „Дни на отворените врати” – от 26.11. до 30.11.2018 г. всеки гражданин може да направи проверка на ХИВ статуса и да се получи безплатно консултиране и изследване в лаборатория на РЗИ-Сливен от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 15.00 ч.

 Разпространение на информационни материали и презервативи в различни възрастови групи със съдействието на общо практикуващи лекари, медицински специалисти и здравни медиатори на територията на Областта.

Смолян

 23-30.11.2018 г. – Организиране и провеждане на седмица на отворените врати за анонимно и безплатно консултиране и изследване на ХИВ, Хепатит В и Хепатит С в приемния ден на РЗИ-Смолян всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа.

 Изнесена лаборатория за изследване на медицинските специалисти в МБАЛ-Смолян в периода 27-29.11.2018 г.

 Провеждане на обучения за превенция на ХИВ на ученици от X клас в средните училища в областта. Разпространение на здравно-образователни материали и презервативи.

София

Столична регионална здравна инспекция

 В периода от 23-30.11.2018 г. – Доброволно консултиране и изследване за ХИВ, Хепатит В, Хепатит С и сексуално предавани инфекции в Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване, ул. „Враня“ № 20, ет.5, каб. 520, всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа.

 В информационно-консултативния здравен център на СРЗИ – Предоставяне на здравно-образователни материали, видеофилми и презервативи.

 Разпространение на здравно-образователни материали и презервативи в столични училища, студентски клубове и дискотеки, социални домове за младежи.

 В Национална търговско-банкова гимназия на ученици от VIII клас –

организиране и провеждането на обучения за превенция на СПИН.

 В 51 СУ „Райна Княгиня“, район „Красно село“ – организиране изработването на арт-послания за безопасно сексуално поведение.

Част от мероприятията на Столична организация на БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

 30.11.2018 г. – разпространение на здравно-образователни материали за превенция на ХИВ/СПИН в училищата: 54 СУ „Св. Иван Рилски“, 140 СУ „Иван Богоров“, 2 СУ „Акад. Ем. Станев“, 203-то ПЕГ „Св. Методий“.

 04.12.2018 г. – пред Медицински колеж „Йорданка Филаретова” ще бъде разположен мобилен медицински кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ, сифилис и хепатит на сдружение „Каритас“.

ЖУРНАЛИСТИ И МЛАДЕЖКИ ЛИДЕРИ ЗАЕДНО ЗА МЛАДЕЖКО РАЗВИТИЕ И ЗДРАВЕ

На 30 ноември и 1 декември 2018 г. в РИУ „Правец“ ще се състои Заключителна среща за журналисти по проект „Младежко лидерство за развитие и реализация на Целите за устойчиво развитие“ на PETRI – София. Срещата е част от Националната АНТИСПИН Кампания 2018 г. Тя ще събере политици, национални експерти по младежко развитие и превенция на СПИН, международни младежки лидери и журналисти.

По време на срещата ще бъдат обсъдени и международните и националните усилия на младежките активисти от Y-PEER за превенция на ХИВ във връзка с 1 декември, Световния ден за борба срещу СПИН.

01.12.2018 г. в Дом на културата „Искър“ от 19:30 ч. клуб С.У.П.Е.Р организира концерт по случай Световния ден на ХИВ/СПИН с подкрепата на Национална коалиция АНТИСПИН и Посолството на САЩ. И тази година поп певицата Прея ще специален гост. Билети на цена от 5 лева.

Софийска област

Безплатно и анонимно изследване и консултиране за ХИВ/СПИН и здравно-образователни кампании:

 На 29. 11.2018г. – в Професионална гимназия по туризъм, гр. Самоков, с ученици над 16 г., съвместно с педагози;

 На 06.12.2018г. – в сградата на здравната служба – гр. Копривщица за граждани и гости на града.

 На 04.12.2018г. – общоградска здравно-образователна кампания в гр. Долна баня с ползватели на услугата в Център за обществена подкрепа и с възпитаници на Дом за деца, лишени от родителски грижи. В рамките на кампанията ще бъдат осъществени следните дейности:

– Презентация на тема „1 декември – Световен ден за борба с ХИВ/СПИН“ с информация за рисковото поведение за заразяване с ХИВ и симптомите на СПИН, начините за предпазване, посочване на адреси и телефони на КАБКИС в град София;

– Интерактивна игра „Видове сексуалност – асоциативен облак“, за проучване нагласите на участниците към тях;

– Разпространение на здравно-образователни материали.

Стара Загора

Дейности организирани от РЗИ-Стара Загора съвместно с БЧК, превантивно-информационен център по зависимости, НСНЦ „Младежки глас“, сдружение „Свят без граници“, Община Стара Загора, община Казанлък и сдружение „Самаряни“:

Кампания за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ с бързи тестове на следните места:

 26.11.2018 г. – Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“, Стара Загора;

 27.11.2018 г. – пл. „Севтополис“, гр. Казанлък;

 30.11.2018 г. – Младежки дом, гр. Стара Загора;

 Провеждане на обучителнио-превантивни дейности в учебни заведения в общините Стара Загора, Казанлък, Раднево, Гълъбово, Мъглиж и Гурково.

 Анонимно и безплатно изследване за ХИВ, Хепатит В, Хепатит С и сифилис на медицински специалисти.

Търговище

23.11. – 30.11. – Отворени врати на РЗИ-Търговище за безплатни и анонимни консултации и изследвания за ХИВ, Хепатит В, Хепатит С и сифилис – 8.30-17:00ч;

23.11. – Кампания за безплатни и анонимни консултации и изследвания за ХИВ, Хепатит В, Хепатит С и сифилис в I СУ „Св.Седмочисленици“, гр. Търговище;

26.11. – Кампания за безплатни и анонимни консултации и изследвания за ХИВ, Хепатит В, Хепатит С и сифилис в II СУ „ Проф. Никола Маринов“, гр.Търговище;

28.11. – Кампания за безплатни и анонимни консултации и изследвания за ХИВ, Хепатит В, Хепатит С и сифилис в Профилирана Гимназия “Христо Ботев” гр.Попово;

29.11. – Кампания за безплатни и анонимни консултации и изследвания за ХИВ, Хепатит В, Хепатит С и сифилис в ПГТЛП – Омуртаг, Профилирана Гимназия „Симеон Велчев“ и за граждани на Омуртаг в медицинският кабинет на I НУ “Христо Смирненски“;

30.11. – Кампания за безплатни и анонимни изследвания за ХИВ, Хепатит В и Хепатит С и Сифилис в ПГИИ “Джон Атанасов“- гр. Търговище;

30.11. – Кампания по Средни училища и Професионални гимназии от областта по повод 1-ви Декември с разпространение на презервативи и информационни материали.

Хасково

 23.11.2018 г. и 26.11.2018 г. от 9.00 до 15.30 часа РЗИ-Хасково организира Дни на отворените врати – в КАБКИС ще се извършва безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ, Хепатит В, Хепатит С и сифилис.

 23.11.- 30.11.2018 г. Оформяне на кътове в училищата с печатни здравно-образователни материали и информационни табла за СПИН. Организиране на презентации, здравни беседи, дискусии и анкети с ученици от среден и горен курс на учебните заведения. Раздаване на учениците в учебните заведения червени лентички – символ на съпричастност.

 27.11.2018 г. от 10.30 часа в кв. „Лагера“ и от 12.30 часа в кв. „Чадър могила“ гр.Симеоновград – безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН с мобилен медицински кабинет.

 28.11.2018 г. от 10.30 с. Узунджово – безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН с мобилен медицински кабинет.

 29.11.2018 г. от 10.00 в Професионална гимназия по селско стопанство и икономика „Хр.Ботев“, гр.Свиленград – безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН с мобилен медицински кабинет.

 30.11.2018 г. от 10.30 часа в кв. „Марийново“, гр.Димитровград – безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН с мобилен медицински кабинет.

 30.11.2018г. Провеждане на радиопредаване на тема „Какво е СПИН?” с ученици от клуб „Доброволец”.

Шумен

 Безплатно и анонимно изследване за ХИВ, Хепатит В, Хепатит С и сифилис в лабораторията на РЗИ – Шумен в периода 23.11-30.11.2018 г.

 Дискусия на тема: „Как да се предпазим от сексуално-предавани инфекции“, с акцент към превенцията на ХИВ и Хепатит в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи №3 гр. Шумен.

 Обучителни семинари на тема: „Начини на разпространение на ХИВ, сексуално-предавани инфекции и контрацепция“, с акцент към превенцията на ХИВ и Хепатит с ученици от СУ „В. Левски“ гр. Шумен, СУ „П. Волов“ гр. Шумен, ПГСАГ гр. Шумен, ПГМЕТТ „Хр. Ботев“ гр. Шумен, ПГОХХТ гр. Шумен, съвместно с доброволци на Български младежки червен кръст.

 Раздаване на здравно-образователни материали и презервативи в централната част на града, съвместно с БМЧК.

Ямбол

В периода 23.11-01.12.2018 г.:

 Безплатно анонимно консултиране и изследване за ХИВ в лабораторията на РЗИ;

 Регионална информационна АНТИСПИН кампания с раздаване на здравно-образователни материали и презервативи, съвместно с доброволци от БМЧК и Превантивно-информационния център по наркомании под мотото „Узнай своя статус“.

 АНТИСПИН кампания по случай 1 декември, съвместно с общинските клубове на БМЧК- общини Ямбол, Стралджа ,Тунджа, Елхово, Болярово. Ще бъдат раздавани здравно-образователни материали и презервативи.

 Образователни дискусии сред ученици на тема „Превенция на ХИВ/СПИН“ и презентация по темата съвместно с превантивно-информационен център за борба със зависимости към община Ямбол.

 Провеждане на инициатива „Кафе с презерватив“- в кафе-аперитиви в гр. Ямбол.

 

Следвай ме – Здраве

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ако продължите, Вие приемате нашата политика за използване на бисквитки. Прочети още

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close