21.8 C
София
сряда, юни 19, 2024
spot_img

Стартира Евроседмица за изследване за ХИВ и хепатити

В периода 23-30 ноември 2018 г. отбелязваме Европейска седмица на тестването за ХИВ и вирусни хепатити. Тази година, за 30-ти пореден път ще отбележим и 1-ви Декември – Световен ден на СПИН под мотото „Узнай своя статус“.

Европейска седмица на тестването за ХИВ и вирусни хепатити ще бъде отбелязана в цялата страната от партньорите на Националната програма по превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции – 28 Регионални здравни инспекции, общини, учебни заведения, неправителствени организации, Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист“ и сдружение „ХепАктив“.

Европейската седмица се провежда вече шеста година. През 2015 г. дейностите бяха разширени с включването на изследванията за хепатити. Причината е, че инфектирането става по идентичен начин с този при ХИВ. Важно е хората, изложени на риск от ХИВ и/или хепатит, да знаят статуса си възможно най-скоро след заразяване. Напредъкът в лечението на тези инфекции осигурява на хората, живеещи с ХИВ и хепатит В, пълноценен и активен живот, а тези с хепатит С могат да бъдат излекувани напълно.

Двете кампании целят насърчаване и обединяване на усилията на различни институции и организации за популяризиране и разширяване на обхвата на знаещите статуса си хора. Друга цел е повишаване на осведомеността на населението за предимствата на тестването, ранното откриване и своевременното насочване на инфектираните лица към лечение. Инициативите дават и възможност на хората да се информират за начините на превенция на ХИВ и хепатити, с което да защитят себе си и своите близки.

Стигмата и дискриминацията все още възпират хората от ранно тестване, което налага предоставяне на достъпна информация за важността всеки да провери своя статус, при зачитане на достойнството и без осъдително отношение, независимо от споделените рискови практики.

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ ОТ 28-ТЕ РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ В СТРАНАТА ПО ПОВОД EВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИВ И ХЕПАТИТИИ 1-ВИ ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА СПИН ПОД МОТОТО «УЗНАЙ СВОЯ СТАТУС»:

Благоевград

Инициативи, организирани съвместно РЗИ-Благоевград и Местен обществен комитет по СПИН към община Благоевград:

 26.11.2018 г. – Консултиране и изследване с бързи тестове за ХИВ и Хепатит В и Хепатит С в ДДЛРГ „Иван Кюлев“, гр. Гоце Делчев.

 27.11.2018 г. и 29.11.2018 г. от 10:30 ч. – Консултиране и изследване с бързи тестове за ХИВ и Хепатит В и Хепатит С в ЮЗУ „Н. Рилски“. Разпространение на здравно-образователни материали. Прожекции за превенция на ХИВ.

 28.11.2018 г. – Консултиране и изследване с бързи тестове за ХИВ и Хепатит В и Хепатит С в ДДЛРГ „Петър Димитров“, с. Първомай.

 от 10:30 ч. – Консултиране и изследване с бързи тестове за ХИВ и Хепатит В и Хепатит С в ЮЗУ „Н. Рилски“. Разпространение на здравно-образователни материали. Прожекции за превенция на ХИВ.

 30.11.2018 г. – Консултиране и изследване с бързи тестове за ХИВ, Хепатит В и Хепатит С на медицински работници и студенти и прожекции за превенция на ХИВ в РЗИ-Благоевград.

 01.12.2018 г. – Разпространение на здравно-образователни материали и презервативи на оживени места в града от доброволци.

Бургас

Инициативи, организирани съвместно с РЗИ-Бургас, Община Бургас, Общински младежки клуб «J.J. Cool A“ и фондация „Областен ромски съюз“:

 В периода 19-30.11.2018 г. – Образователни срещи и прожекции на филмите „Ти гониш“ и „Майки прекалено рано“ в бургаски училища.

 29.11.2018 г. от 10:30 часа в културен център „Морско казино“ – младежки форум-дискусия за толерантно отношение към хората, живеещи с ХИВ и намаляване на стигмата и дискриминацията.

 В периода 26-30.11.2018 г. в РЗИ-Бургас – безплатно консултиране и изследване за ХИВ, Хепатит В, Хепатит С и сифилис.

 30.11.2018 г. от 14:00 до 16:00 часа на площад „Тройката“ –консултиране и изследване с бързи тестове за ХИВ в мобилна лаборатория. Разпространение на здравно-образователни материали.

 30.11.2018 г. от 17:00 до 18:00 часа пред сградата на община Бургас – запалване на огнена панделка по повод 1-ви декември – Световен ден на СПИН.

Варна

 ”Седмица на отворените врати” в периода 23-30.11.2018 г. в сградата на РЗИ- Варна за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ, Хепатит В, Хепатит С и сифилис, на ет.5 ст. № 501 в работното време на кабинет КАБКИС: понеделник, сряда и петък от 9-12 ч. и 12.30-16 ч.

 Музей „Човекът и неговото здраве“ в РЗИ-Варна организира здравни беседи и прожекции на тема: “Превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции“.

 Провеждане на дискусии и инициативи с млади от учебни заведения и младежки клубове в гр.Варна за превенция на ХИВ и мерки за предпазване от нежелана бременност:на 30.11.2018г. и 03.12.2018г. от 12.40 ч. сред ученици от Х-те класове на Професионална гимназия по Електротехника-Варна.

Велико Търново

Провеждане на информационна кампания и разпространение на здравно-образователни материали на следните места:

 27.11.2018 г. – Природо-математическата гимназия „Васил Друмев”, гр. Велико Търново.

 30.11.2018 г. – Парк „Марно поле“, гр. Велико Търново.

Видин

 „Седмица на отворените врати” в РЗИ-Видин в периода 23-30.11.2018 г. от 09:00 до 12:00 ч. и от 14:00 д о 15:30 ч. за безплатно консултиране и изследване за ХИВ и сексуално предавани инфекции. Предоставяне на здравно-образователни материали и презервативи.

 На 30.11.2018 г. от 9:30 часа в Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев”, гр. Видин – консултиране и изследване за ХИВ и разпространение здравно-образователни материали и презервативи.

 Изнасяне на лекции и предоставяне на здравно-образователни материали и презервативи във видинските училища от медицинските специалисти с цел информиране на младите хора за рисковете и последиците от необезопасените сексуални контакти; провеждане на дискусия „Превенция на предаването на ХИВ “. Поставяне на информационни табла.

 На 01.12.2018 г. – Разпространение на здравно-образователни материали и презервативи сред населението от град Видин, съвместно с доброволци от Общински съвет по наркотични вещества – Видин.

Враца

 Изследване на персонала за ХИВ, Хепатит В и Хепатит С в СБАЛПФЗ гр.Враца и отделение по хемодиализа в МБАЛ“Христо Ботев“ на 27.11.2018 г. и 28.11.2018г. от 9.00ч.

Габрово

 Разпространение на здравно-образователни материали в общините Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново.

 Изнасяне на презентация и беседа под мотото „Узнай своя статус“ в Професионална гимназия по механоелектротехника и СУ „Васил Левски“, гр. Севлиево.

 Провеждане на викторина сред ученици от 8-те класове в СУ „Отец Паисий“ и Национална априловска гимназия, гр. Габрово.

Добрич

 В периода 23-30.11.2018 г. – провеждане на дни на отворени врати на Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН, сексуално предавани инфекции, Хепатит В и Хепатит С към РЗИ-Добрич с работно време от 08:30 до 17:00 часа всеки работен ден.

 Провеждане на обучения и лекции на тема „Превенция на ХИВ/СПИН” в училища на гр. Добрич; Срещи с медицински специалисти от „Детско и училищно здравеопазване“, гр. Добрич.

 Информационна кампания в община Добрич, съвместно с Общински младежки център „Захари Стоянов” гр. Добрич, с предоставяне на презервативи и здравно-образователни материали;

 Информационна кампания в общините Тервел и Каварна, съвместно с общините и местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

 Изготвяне на информационен бюлетин, който ще се разпространи до местните медии;

 Провеждане на изследвания на медицински специалисти.

Кърджали

 В периода 23-30.11.2018 г. от 09:00 до 15:00 часа – провеждане на седмица на отворени врати в РЗИ-Кърджали, лаборатория „Медицински изследвания“ за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН, Хепатит В, Хепатит С и сифилис.

 27.11.2018 г.- Беседа с презентация на тема превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции пред ученици от 11-ти клас на СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали. Прожектиране на филма „Клопка“.

 28.11.2018 г.- Беседа с презентация на тема превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции пред ученици от 10-ти клас на СУ „Никола Вапцаров“, гр. Момчилград. Прожектиране на филма „Клопка“.

 05.12.2018 г.- Беседа и презентация на филма „Какво не знаем за пубертета“ пред ученици от 7-ми клас на СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Момчилград.

 06.12.2018 г.- Беседа с презентация на тема превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции пред ученици от 12-ти клас на СУ „Алеко Константинов“, гр. Кърджали.

Кюстендил

Мероприятията се организират и реализират от РЗИ- Кюстендил, Община Кюстендил, Сдружение „ЛАРГО“, МБАЛ „Св.Иван Рилски“-ЕООД, гр.Дупница и ЦСМП-филиал Дупница:

 В периода 23.11.2018 г. – 04.12.2018 г. от 10.00 до 14.00 часа, всеки работен ден – анонимно и безплатно изследване с бързи тестове за ХИВ, хепатити В и С и сифилис, консултиране и предоставяне на здравно-образователни материали и презервативи.

 28.11.2018 г. гр. Дупница, МБАЛ „Св.Иван Рилски“-ЕООД – 11.00ч. – 13.00ч. – кампания за анонимно и безплатно изследване и консултиране за ХИВ и предоставяне на здравно-образователни материали и презервативи; изследване на количеството на въглеродния окис в издишания въздух на пушачите.

 30.11.2018 г. гр. Кюстендил – кв. Изток, МЦ „Адра“ – 12.00ч.-14.00ч – кампания за анонимно и безплатно изследване и консултиране за ХИВ и предоставяне на здравно-образователни материали и презервативи съвместно със сдружение „ЛАРГО“.

 01.12.2018 г. – гр. Кюстендил, кв.Изток от 13.00 ч. – обучение, съвместно със сдружение „ЛАРГО“

 03.12.2018 г. – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ – 11.00-13.00ч. – кампания за анонимно и безплатно изследване и консултиране за ХИВ, предоставяне на здравно-образователни материали и презервативи; изследване на количеството на въглеродния окис в издишания въздух на пушачите

 04.12.2018г. – обучение в СУ „Хр.Ботев“-Бобов дол.

Ловеч

 23-30.11.2018 г. – „Седмица на отворените врати“ за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ, Хепатит В, Хепатит С и сифилис в РЗИ-Ловеч.

 Обучения и дискусии с млади хора от гр. Троян и гр. Тетевен в периода 23-26 ноември 2018 г.

 Анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ и сифилис на терен в гр. Луковит и гр. Летница в периода 28-30.11.2018 г.

Монтана

 23-30.11.2018 г. – Провеждане на анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ и сексуално предавани инфекции в РЗИ-Монтана.

 30.11.2018 г. – Информационна кампания сред гражданите, с цел превенция на ХИВ, в партньорство с БМЧК-Монтана. Разпространение на здравно-образователни материали и презервативи. Предоставяне на анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ на терен.

 Тематични беседи и обучения на тема «ХИВ/СПИН» и предоставяне на здравно-образователни материали, както следва:

26.11.2018 г. – VI СУ „Отец Паисий“ гр. Монтана;

28.11.2018 г. – кв. „Огоста“, гр. Монтана;

Пазарджик

 В периода от 23.11.2018 г. до 01.12.2018 г. – седмица на Отворените врати за безплатно и анонимно изследване и консултиране за ХИВ/СПИН в РЗИ – Пазарджик.

 На 29.11.2018 г. – презентация за ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ветрен на тема: „Превенция на ХИВ/СПИН“. Провеждане на конкурс за рисунки по тема „Не“ на дрогата и СПИН“.

 По повод Световния ден за борба с ХИВ/СПИН – 1 декември, в центъра на град Пазарджик, съвместно МБЧК, ще се раздават здравно-образователни материали и презервативи.

 На 4 декември в СУ „Г. Брегов“ – гр. Пазарджик ще се проведе обучение на тема: „ХИВ/СПИН и как да се предпазим“.

Перник

 Организиране и провеждане на „Седмица на отворените врати“ с информационен кът в сградата на РЗИ-Перник с възможност за анонимно и безплатно консултиране и изследване на гражданите в периода 26.11 – 30.11.2018 г.

 Провеждане на безплатни и анонимни консултации и изследвания на терен – в 2 професионални гимназии в периода 26.11-30.11.2018 г.

 Провеждане на дискусии сред млади хора в периода 23.11-07.12.2018г.

 Разпространяване на информационни материали и презервативи сред младите хора чрез медицинските специалисти в училищата.

Плевен

 В периода от 23.11.2018 г. до 30.11.2018 г. – „Дни на отворените врати“ за анонимно, доброволно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН, Хепатит В, Хепатит С и сифилис в лабораторията на РЗИ-Плевен.

 На 03.12.2018 г. от 10:00 часа пред Медицински университет – Плевен – Предоставяне на услуги за безплатно и анонимно изследване на ХИВ/СПИН в мобилен медицински кабинет, съвместно с представители на Асоциация на студентите по медицина в България – Плевен.

 Разпространение на здравно-образователни материали съвместно с представители на БЧК.

Пловдив

 В периода от 23.11.2018 г. до 30.11.2018 г. – „Дни на отворените врати“ за анонимно, доброволно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН, Хепатит В, Хепатит С и сифилис в лабораторията на РЗИ-Пловдив.

 Провеждане на обучителни дейности по темите ”СПИН и сексуално предавани инфекции” и “Рисково сексуално поведение – предразполагащи фактори и последици” с ученици и студенти от учебни заведения на територията на област Пловдив.

Разград

 В периода от 23.11.2018 г. до 07.12.2018 г. – провеждане на седмица на отворените врати за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН, Хепатит В, Хепатит С и сифилис в лабораторията на РЗИ-Разград.

 Провеждане на обучителна кампания и презентации за превенция ХИВ/СПИН и хепатити под мотото „Узнай своя статус“ сред студенти от Русенски университет, филиал-Разград и ученици и младежи от гр. Цар Калоян.

 Анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ с бърз тест на терен в гр. Цар Калоян.

 Разпространение на здравно-образователни материали в партньорство с медицинските специалисти в училищата.

Силистра

 В периода от 28.11.2018 г. до 04.12.2018 г. – „Дни на отворените врати“ за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в лабораторията на РЗИ-Силистра

Провеждане на здравно-образователни беседи и дискусии сред ученици:

 На 26.11.2018 г. от 12:30 часа в СУ „Васил Левски“, с. Голеш, община Кайнарджа.

 На 27.11.2018 г. от 09:00 часа в Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт, гр. Дулово.

 На 27.11.2018 г. от 12:00 часа в „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Правда.

 На 03.12.2018 г. от 08:00 часа в Професионална гимназия по строителство „Пеньо Пенев“, гр. Силистра.

 На 03.12.2018 г. от 13:00 часа в Професионална земеделска гимназия „Добруджа“, гр. Силистра.

 Кампании за анонимно, доброволно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в с. Окорш, с. Чернолик, с. Голеш, гр. Дулово, с. Правда.

Сливен

 На 23.11.2018 г. от 12.30 до 14.30 ч. в гр. Сливен, на бул. „Цар Освободител” – безплатно и анонимно консултиране и изследване на граждани за ХИВ/СПИН с мобилен кабинет от експерти и медицински специалисти от РЗИ-Сливен. Предоставяне на здравно-образователни материали и презервативи.

 „Дни на отворените врати” – от 26.11. до 30.11.2018 г. всеки гражданин може да направи проверка на ХИВ статуса и да се получи безплатно консултиране и изследване в лаборатория на РЗИ-Сливен от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 15.00 ч.

 Разпространение на информационни материали и презервативи в различни възрастови групи със съдействието на общо практикуващи лекари, медицински специалисти и здравни медиатори на територията на Областта.

Смолян

 23-30.11.2018 г. – Организиране и провеждане на седмица на отворените врати за анонимно и безплатно консултиране и изследване на ХИВ, Хепатит В и Хепатит С в приемния ден на РЗИ-Смолян всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа.

 Изнесена лаборатория за изследване на медицинските специалисти в МБАЛ-Смолян в периода 27-29.11.2018 г.

 Провеждане на обучения за превенция на ХИВ на ученици от X клас в средните училища в областта. Разпространение на здравно-образователни материали и презервативи.

София

Столична регионална здравна инспекция

 В периода от 23-30.11.2018 г. – Доброволно консултиране и изследване за ХИВ, Хепатит В, Хепатит С и сексуално предавани инфекции в Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване, ул. „Враня“ № 20, ет.5, каб. 520, всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа.

 В информационно-консултативния здравен център на СРЗИ – Предоставяне на здравно-образователни материали, видеофилми и презервативи.

 Разпространение на здравно-образователни материали и презервативи в столични училища, студентски клубове и дискотеки, социални домове за младежи.

 В Национална търговско-банкова гимназия на ученици от VIII клас –

организиране и провеждането на обучения за превенция на СПИН.

 В 51 СУ „Райна Княгиня“, район „Красно село“ – организиране изработването на арт-послания за безопасно сексуално поведение.

Част от мероприятията на Столична организация на БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

 30.11.2018 г. – разпространение на здравно-образователни материали за превенция на ХИВ/СПИН в училищата: 54 СУ „Св. Иван Рилски“, 140 СУ „Иван Богоров“, 2 СУ „Акад. Ем. Станев“, 203-то ПЕГ „Св. Методий“.

 04.12.2018 г. – пред Медицински колеж „Йорданка Филаретова” ще бъде разположен мобилен медицински кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ, сифилис и хепатит на сдружение „Каритас“.

ЖУРНАЛИСТИ И МЛАДЕЖКИ ЛИДЕРИ ЗАЕДНО ЗА МЛАДЕЖКО РАЗВИТИЕ И ЗДРАВЕ

На 30 ноември и 1 декември 2018 г. в РИУ „Правец“ ще се състои Заключителна среща за журналисти по проект „Младежко лидерство за развитие и реализация на Целите за устойчиво развитие“ на PETRI – София. Срещата е част от Националната АНТИСПИН Кампания 2018 г. Тя ще събере политици, национални експерти по младежко развитие и превенция на СПИН, международни младежки лидери и журналисти.

По време на срещата ще бъдат обсъдени и международните и националните усилия на младежките активисти от Y-PEER за превенция на ХИВ във връзка с 1 декември, Световния ден за борба срещу СПИН.

01.12.2018 г. в Дом на културата „Искър“ от 19:30 ч. клуб С.У.П.Е.Р организира концерт по случай Световния ден на ХИВ/СПИН с подкрепата на Национална коалиция АНТИСПИН и Посолството на САЩ. И тази година поп певицата Прея ще специален гост. Билети на цена от 5 лева.

Софийска област

Безплатно и анонимно изследване и консултиране за ХИВ/СПИН и здравно-образователни кампании:

 На 29. 11.2018г. – в Професионална гимназия по туризъм, гр. Самоков, с ученици над 16 г., съвместно с педагози;

 На 06.12.2018г. – в сградата на здравната служба – гр. Копривщица за граждани и гости на града.

 На 04.12.2018г. – общоградска здравно-образователна кампания в гр. Долна баня с ползватели на услугата в Център за обществена подкрепа и с възпитаници на Дом за деца, лишени от родителски грижи. В рамките на кампанията ще бъдат осъществени следните дейности:

– Презентация на тема „1 декември – Световен ден за борба с ХИВ/СПИН“ с информация за рисковото поведение за заразяване с ХИВ и симптомите на СПИН, начините за предпазване, посочване на адреси и телефони на КАБКИС в град София;

– Интерактивна игра „Видове сексуалност – асоциативен облак“, за проучване нагласите на участниците към тях;

– Разпространение на здравно-образователни материали.

Стара Загора

Дейности организирани от РЗИ-Стара Загора съвместно с БЧК, превантивно-информационен център по зависимости, НСНЦ „Младежки глас“, сдружение „Свят без граници“, Община Стара Загора, община Казанлък и сдружение „Самаряни“:

Кампания за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ с бързи тестове на следните места:

 26.11.2018 г. – Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“, Стара Загора;

 27.11.2018 г. – пл. „Севтополис“, гр. Казанлък;

 30.11.2018 г. – Младежки дом, гр. Стара Загора;

 Провеждане на обучителнио-превантивни дейности в учебни заведения в общините Стара Загора, Казанлък, Раднево, Гълъбово, Мъглиж и Гурково.

 Анонимно и безплатно изследване за ХИВ, Хепатит В, Хепатит С и сифилис на медицински специалисти.

Търговище

23.11. – 30.11. – Отворени врати на РЗИ-Търговище за безплатни и анонимни консултации и изследвания за ХИВ, Хепатит В, Хепатит С и сифилис – 8.30-17:00ч;

23.11. – Кампания за безплатни и анонимни консултации и изследвания за ХИВ, Хепатит В, Хепатит С и сифилис в I СУ „Св.Седмочисленици“, гр. Търговище;

26.11. – Кампания за безплатни и анонимни консултации и изследвания за ХИВ, Хепатит В, Хепатит С и сифилис в II СУ „ Проф. Никола Маринов“, гр.Търговище;

28.11. – Кампания за безплатни и анонимни консултации и изследвания за ХИВ, Хепатит В, Хепатит С и сифилис в Профилирана Гимназия “Христо Ботев” гр.Попово;

29.11. – Кампания за безплатни и анонимни консултации и изследвания за ХИВ, Хепатит В, Хепатит С и сифилис в ПГТЛП – Омуртаг, Профилирана Гимназия „Симеон Велчев“ и за граждани на Омуртаг в медицинският кабинет на I НУ “Христо Смирненски“;

30.11. – Кампания за безплатни и анонимни изследвания за ХИВ, Хепатит В и Хепатит С и Сифилис в ПГИИ “Джон Атанасов“- гр. Търговище;

30.11. – Кампания по Средни училища и Професионални гимназии от областта по повод 1-ви Декември с разпространение на презервативи и информационни материали.

Хасково

 23.11.2018 г. и 26.11.2018 г. от 9.00 до 15.30 часа РЗИ-Хасково организира Дни на отворените врати – в КАБКИС ще се извършва безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ, Хепатит В, Хепатит С и сифилис.

 23.11.- 30.11.2018 г. Оформяне на кътове в училищата с печатни здравно-образователни материали и информационни табла за СПИН. Организиране на презентации, здравни беседи, дискусии и анкети с ученици от среден и горен курс на учебните заведения. Раздаване на учениците в учебните заведения червени лентички – символ на съпричастност.

 27.11.2018 г. от 10.30 часа в кв. „Лагера“ и от 12.30 часа в кв. „Чадър могила“ гр.Симеоновград – безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН с мобилен медицински кабинет.

 28.11.2018 г. от 10.30 с. Узунджово – безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН с мобилен медицински кабинет.

 29.11.2018 г. от 10.00 в Професионална гимназия по селско стопанство и икономика „Хр.Ботев“, гр.Свиленград – безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН с мобилен медицински кабинет.

 30.11.2018 г. от 10.30 часа в кв. „Марийново“, гр.Димитровград – безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН с мобилен медицински кабинет.

 30.11.2018г. Провеждане на радиопредаване на тема „Какво е СПИН?” с ученици от клуб „Доброволец”.

Шумен

 Безплатно и анонимно изследване за ХИВ, Хепатит В, Хепатит С и сифилис в лабораторията на РЗИ – Шумен в периода 23.11-30.11.2018 г.

 Дискусия на тема: „Как да се предпазим от сексуално-предавани инфекции“, с акцент към превенцията на ХИВ и Хепатит в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи №3 гр. Шумен.

 Обучителни семинари на тема: „Начини на разпространение на ХИВ, сексуално-предавани инфекции и контрацепция“, с акцент към превенцията на ХИВ и Хепатит с ученици от СУ „В. Левски“ гр. Шумен, СУ „П. Волов“ гр. Шумен, ПГСАГ гр. Шумен, ПГМЕТТ „Хр. Ботев“ гр. Шумен, ПГОХХТ гр. Шумен, съвместно с доброволци на Български младежки червен кръст.

 Раздаване на здравно-образователни материали и презервативи в централната част на града, съвместно с БМЧК.

Ямбол

В периода 23.11-01.12.2018 г.:

 Безплатно анонимно консултиране и изследване за ХИВ в лабораторията на РЗИ;

 Регионална информационна АНТИСПИН кампания с раздаване на здравно-образователни материали и презервативи, съвместно с доброволци от БМЧК и Превантивно-информационния център по наркомании под мотото „Узнай своя статус“.

 АНТИСПИН кампания по случай 1 декември, съвместно с общинските клубове на БМЧК- общини Ямбол, Стралджа ,Тунджа, Елхово, Болярово. Ще бъдат раздавани здравно-образователни материали и презервативи.

 Образователни дискусии сред ученици на тема „Превенция на ХИВ/СПИН“ и презентация по темата съвместно с превантивно-информационен център за борба със зависимости към община Ямбол.

 Провеждане на инициатива „Кафе с презерватив“- в кафе-аперитиви в гр. Ямбол.

 

Следвай ме – Здраве

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles