31.8 C
София
петък, юли 12, 2024
spot_img

Три нарушения в зъболекарския кабинет с починалата жена

Това установи проверката на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, следват наказателни санкции

Три нарушения в зъболекарския кабинет в Благоевград, в който почина жена, откри при проверка Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, съобщиха оттам. (За случая вижте ТУК).

Едното от тях е, че при хора с кардиологични пробелми, преди започване на манипулациите се изисква консултация с кардиолог – нещо, което не е направено. Не е изискано писмено информирано съгласие на пациентката след уведомяване на риска от анестезии и други манипулации. При евентуален риск не е направена предварителна подготовка на човека, за да не се случи той.

Ето какви точно за изискванията, според нормативната уредба и какво казва агенцията:

 Нарушениe на Наредба № 50 от 26 ноември 2010 г. за утвърждаване на Медицински стандарт „Орална хирургия“, в частта на т. 10. „Изисквания за интердисциплинарни консултации и дейности при лечение на хирургично болни т. 10.1. Задължителни консултации:… 10.1.2. Лекар със специалност „Кардиология“ при болни над 18-годишна възраст.“;

Нарушениe на Наредба № 50 от 26 ноември 2010 г. за утвърждаване на Медицински стандарт „Орална хирургия“, в частта на т. 5.2.3. „Клиничен преглед за оценка на оперативния риск: … 5.2.3.6. При индикации за операция и вземане на решение за извършване на такава се изисква назначаване и провеждане на лечебни мероприятия – подготовка за операция с цел осигуряване на оптимално здравно състояние на пациента и снижаване на оперативния риск. Подготовката за операция включва назначените от консултанта и от хирурга лечебни, физиотерапевтични и други средства и мерки по отношение на: … б) антиалергична подготовка при анамнестични данни и след предходно тестуване;

Нарушение на чл. 89, ал. 1 от Закона за здравето, съгласно който „При хирургични интервенции, обща анестезия, инвазивни и други диагностични и терапевтични методи, които водят до повишен риск за живота и здравето на пациента или до временна промяна в съзнанието му, информацията по чл. 88 и информираното съгласие се предоставят в писмена форма“, във връзка с чл. 88, ал. 1 от Закона за здравето.

За констатираните нарушения ще бъдат образувани административно-наказателни производства, в съответствие с компетентностите на ИА „Медицински надзор“. Министърът на здравеопазването е уведомен с писмо за резултатите.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles