19.2 C
София
понеделник, май 20, 2024
spot_img

Без Великденска добавка за хората с инвалидни пенсии

534 000 души имат право на нея, за парите не могат да бъдат включени лица с увреждания, които са подали заявление за лична помощ

Националният осигурителен институт (НОИ) обяви, че стриктно и в срок изпълни решението на парламента еднократната сума  от 100 лева за великденска добавка да се изплаща на пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за месец април 2024 г., е в размер до 526 лв. включително. Право на тези пари придобиха 534 000 души. Хора с увреждания обаче, които са подали заявление-декларация за лична помощ до Агенцията за социално подпомагане, респективно нейните регионални дирекции, няма да получат тези пари.

Добавката за чужда помощ, изплащана към пенсиите на хора с увреждания, се пренасочва за плащане на труда на асистентите, с което държавата гарантира адекватна подкрепа. Услугата „личен асистент“ е съобразена с житейска ситуация на лицето с увреждане и отговаря на индивидуалните му потребности, поясниха експерти. Ако пенсията на лице с увреждане заедно с добавката за чужда помощ надвишава сумата от 526 лева, по силата на приетото от Народното събрание решение, лицето няма право на Великденска добавка. Като единствено правоприлагащ орган НОИ не може да предприема каквито и да било действия в нарушение на приети от парламента решения. 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles