12.6 C
София
четвъртък, май 23, 2024
spot_img

Близо 100 лева по-високи пенсии за стаж и възраст

Към 31 март 2024 г., общият размер на отчетените приходи в държавното обществен осигуряване е 3,040 млрд. лв., отчитат от НОИ

Броят на пенсионерите за март 2024 г. е 2 040 181, или с 11 268 (0,6%) повече в сравнение със същия месец миналата година. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер е 826,85 лв., отчете НОИ. В сравнение със същия месец на 2023 г. той е по-висок с 88,10 лв. (11,9%).

Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер за март 2024 г. е 910,49 лв. В сравнение с третия месец на предходната година, той е по-висок с 99,47 лв. (12,3%).

Към 31 март 2024 г., общият размер на отчетените приходи в държавното обществен осигуряване е 3,040 млрд. лв., което представлява 23,6% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 408,1 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2023 г. Общо отчетените разходи възлизат на 5,713 млрд. лв. или 23,5% от заложените в плана за годината. Разходите са с 696,6 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2023 г.

В сруктурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 5,065 млрд. лв., което е 23,4% изпълнение на плана за годината. Разходите за пенсии са с 586 млн. лв. или с 13,1% повече спрямо същия период на 2023 г.

Средният осигурителен доход за новите пенсии и почти без промяна.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване. Към 31 март те са в размер на 605,0 млн. лв. или 23,8% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи са със 107,4 млн. лв. повече спрямо същия период на 2023 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към март 2024 г. е 2,734 млрд. лв.

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 31 март са в размер на 25,5 млн. лв., което представлява 21,5% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 4,8 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2023 г. Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към края на март са в размер на 23,9 млн. лв., което представлява 22,7% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 3,5 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2023 г.

Във Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ отчетените приходи към 31 март са в размер на 877,7 хил. лв., което представлява 35,1% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са със 174,7 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2023 г. Общо отчетените разходи към 31 март са в размер на 351,8 хил. лв.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles