25.8 C
София
вторник, юни 18, 2024
spot_img

Единни правила за дефектните стоки в ЕС

Защита на потребителите: Сделка за общоевропейски правила относно продаваните дефектни продукти  

Eвропейският парламент приема нови, единни правила за дефектните стоки в Европейския съюз.  Ето какво казват те:

 Защита на потребителите: Сделка за общоевропейски правила относно продаваните дефектни продукти.

·  Еднакви правила ще се прилагат независимо от това дали продуктът е закупен през интернет или на място.

· Дефектните стоки ще трябва да бъдат поправени или заменени, или клиентът трябва да получи парите си обратно.

· Първи европейски правила за „интелигентните продукти“ (напр. „интелигентни“ хладилници и часовници).

Потребителите, пазаруващи през интернет или на място, ще имат еднакви права ако закупят дефектен продукт, съгласно нови правила, договорени днес.

Директивата относно продажбата на стоки цели да гарантира високо ниво на защита на потребителите в ЕС и да създаде правна сигурност за предприятията, които искат да продават продуктите си в други държави-членки. Тя хармонизира определени договорни права като например възможностите за защита, достъпни за потребителите когато продуктът не работи както трябва или е дефектен и начините за използване на тези възможности.

Правилата, договорени от преговарящите от страна на Парламента и Съвета, ще се отнасят както до онлайн, така и до офлайн (на място) продажбите, като например няма да има значение дали потребителят закупува електродомакински уред, играчка или компютър по интернет или на място в магазин.

Стоките с цифрови елементи (напр. „интелигентни“ хладилници, смартфони и телевизори или цифрови часовници) също са обхванати от тази директива. Потребителите, купуващи тези продукти, ще имат право на необходимите актуализации в рамките на разумен период от време въз основа на вида и предназначението на стоките и цифровите елементи.

Осигуряване на важни договорни права, когато нещо се обърка

Тази директива обхваща и средствата за защита, с които разполагат потребителите, гаранционните срокове, изискванията за доказателство и задълженията на търговеца:

· при дефектен продукт  потребителят ще има правото да избере дали продуктът да бъде поправен или заменен без допълнително заплащане;

· потребителят ще има право на незабавно намаление на цената или прекратяване на договора, както и да получи парите си обратно, при определени случаи: например ако проблемът не е отстранен въпреки опитите на търговеца, ако поправката не е направена в определения „разумен период от време“ или ако дефектът е прекалено сериозен;

· търговецът ще бъде считан за отговорен ако дефектът се появи в рамките на 2 години от получаването на продукта от потребителя. Държавите-членки могат, обаче, да въведат или продължат да спазват по-дълъг гаранционен период в националните си закони, с цел да се запази същото ниво на защита на потребителя, което вече съществува в някои държави;

· в рамките на една или две години след доставка купувачът не е задължен да докаже, че продуктът е бил дефектен (изискванията за доказателства са обърнати в полза на потребителя).

ака например в момента ако потребител установи, че продукт, който е закупил преди повече от 6 месеца, е дефектен и поиска от продавача да го поправи или замени, от потребителя може да бъде поискано да докаже, че този дефект е съществувал в момента на доставката. Според новите правила в рамките на период от една или две години потребителят ще може да поиска от продавача да вземе мерки без да е нужно да доказва, че дефектът е съществувал в момента на доставката.

Цитат

Паскал Аримон (ЕНП, Белгия), докладчик по законодателното предложение, каза: „Потребителите трябва да имат право на едни и същи права, когато купуват продукт, независимо от това къде се намират в Европа. С тази нова разпоредба не само увеличаваме защитата на потребителите, но и също така въвеждаме единна правна рамка за цифровите стоки.“

„Въпреки това, хармонизирането на ключови права на потребителите не означава само повече защита на потребителите. То също така осигурява равни условия за предприятията като им дава повече правна сигурност и доверие при купуването и продаването през граница. Като съкращаваме правните бариери ние подкрепяме особено малките предприятия, позволявайки им да получат справедлив дял от интернет търговията наред с гиганти като Амазон“, добави той.

Следващи стъпки

Временното споразумение все още трябва да бъде потвърдено от посланиците на държавите-членки (Корепер) и от Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. След това директивата ще бъде подложена на гласуване в пленарната зала и ще бъде представена за одобрение на Съвета на министрите на ЕС.

Директивата за продажбите на стоки е придружена от директивата за цифровото съдържание, която бе временно договорена на 22 януари 2019 г. Те ще бъдат гласувани на пленарното заседание като пакет.

Следвай ме – Общество

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles