3.3 C
София
вторник, декември 5, 2023
spot_img

Минаваме на Е-трудови книжки

Вписват в тях всичко за нас в подробности, дори запорите върху заплатите, хартиените ще важат до 1 юни 2026 година

Електронните трудови книжще ще станат факт след по-малко от три години. В тях ще се вписва всичко в подробности за нас, включително и запоритет върху заплатите. Хартиените ще важат до 1 юни 2026-та.

Промяната беше гласувана единодушно днес и без дебати от депутатите на второ четене с изменения в Кодекса на труда.

Така, от споменатата вече дата 1 юни 2026 година, всички данни за човека по отношение на работата му, ще се съхраняват в специален регистър на Националната агенция за приходите (НАП). До тогава се дава срок на всеки работодател да оформи сега съществуващият документ всеки от служителите си и да им я върне. С това последно вписване в нея с цифри и думи трябва да се запише продължителността на трудовия стаж, положен от работника или служителя при този работодател към 1 юни 2025 г., подписва се от главния счетоводител и от работодателя, като се подпечатва с печата му, ако разполага с такъв.

А ако някой изгуби трудовата си книжка след 1 юни 2025 г. съответната дирекция „Инспекция по труда“ ще му издава нова и с вписани данни за трудовия стаж, придобит преди 1 юни 2025 г. Това ще става въз основа на писмено заявление-декларация на работника или служителя, към което се прилагат удостоверения от работодателите, при които е работил, и други оригинални документи, които съдържат тези данни.

„В срок до 1 юни 2025 г. изпълнителният директор на Националната агенция за приходите изгражда регистъра на заетостта по чл. 347 от Кодекса на труда и попълва първоначалните данни в него на база на регистъра на трудовите договори и при необходимост – на база на други източници“, приеха днес депутатите.

Документът, който заменя трудовата книжка, се нарича „единен електронен трудов запис“. Той е част от новия регистър на заетостта. Всеки човек ще може да прави справка за данните в собствения си единен трудов запис.

Работодателите ще имат право на информация за наети от тях работници и служители, въведена от предходни работодатели. Точно какво ще могат да видят и по какъв ред ще определи в наредба Министерският съвет. Но депутатите изрично приеха, че новият работодател няма да има право на достъп до данните за размера на трудовите възнаграждения и обезщетения, които работникът е получавал при предходни работодатели.

А всеки ще има право на информация за историята на достъпите до своя единен електронен трудов запис, с изключение тези от органите на досъдебното производство и на Държавна агенция „Национална сигурност“.

В Кодекса на труда беше регламентирано какво ще съдържа всеки единен електронен трудов запис:

=  имената на работника или служителя;

=  личният идентификатор на работника или служителя;

 =  идентификаторът и името на работодателя;

 = основанието на трудовия договор;

  = датата на сключване на трудовия договор и началото на неговото изпълнение;

 =  срокът на договора, когато е уговорен такъв;

 =  датата на сключване на допълнителни споразумения;

 =   датата и основанието за прекратяване на трудовото правоотношение;

=   размерът на основното трудово възнаграждение;

= кодът на заеманата длъжност по Националната класификация на професиите и длъжностите;

= кодът на основната икономическа дейност, в която лицето е заето, съгласно Класификацията на икономическите дейности, утвърдена от Националния статистически институт;

=  кодът на населеното място на местоработата на работника или лужителя по Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици;

=  продължителността на работното време;

=  продължителността на времето, което се признава за трудов стаж, както и на времето, което не се признава за трудов стаж;

=  изплатено обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 222, ал. 2 и 3;

=  запорни съобщения, предвидени в чл. 512, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс;

=  уговорения платен годишен отпуск;

 = дните използван платен годишен отпуск, полагащ се за годината на прекратяването на правоотношението.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles