19.8 C
София
сряда, април 24, 2024
spot_img

Национален конкурс „Възкресение Христово” – 2018

Светият синод обявява новото издание на традиционния Национален конкурс „Възкресение Христово” – 2018 година в категориите „Изобразително изкуство”, „Литература” (поезия и проза) и „Фотография”.

В него могат да се включат деца от 3-та и 4-та група на детските градини и ученици от 1-ви до 12-ти клас.

Творбите трябва да са посветени на православния християнски празник Възкресение Христово – Пасха.

Класираните най-добри творби от категория „Фотография” и „Изобразително изкуство” за миналогодишното издание бяха продадени на благотворителен търг. Средствата бяха разпределени за подпомагане на семействата на болни от рак деца. Творбите от конкурса за 2018 година също ще частват в благотворителна инициатива.

 

 

Регламент на конкурса „Възкресение Христово”:

 

Националният конкурс „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО” – 2018 е посветен на православния християнски празник

„Възкресение Христово – Пасха” и се провежда с благословението на Негово Светейшество българския патриарх Неофит и Светия синод на Българската православна църква – Българска патриаршия. Конкурсът се организира под ръководството на Ловчанския митрополит Гавриил и Културно-просветния отдел при на Светия синод.

І. ЦЕЛИ: Стимулира творческите заложби и изяви на деца и ученици, свързани със съкровищницата на  християнското изкуство и православната духовност. Утвърждава любовта им към Православната църква и вяра. Разширява познанията им за православния християнски празник Възкресение Христово – Пасха. Поощрява интереса им към съхраняване на българските традиции в отбелязването на празника. Създава възможности за популяризиране на православната катехизация и религиозно възпитание и образование на деца и ученици в съвременното общество. Активизира деца и учащи, техните родители, духовници и миряни за годишна духовна среща на малките творци от цялата страна, споделящи съпреживяваната пасхална радост под благослова на Св. Синод на Българската Православна Църква-Българска патриаршия.

ІІ. УЧАСТНИЦИ: Деца от детски градини в 3-та и 4-та група и ученици от 1-ви до 12-ти клас за всички детски градини, училища, школи и извънучилищни звена в България и задграничните епархии на БПЦ.

ІІІ. РЕГЛАМЕНТ: Конкурсът се провежда в ЧЕТИРИ възрастови групи и всеки участник може да представи най-много ДВЕ ТВОРБИ.

І-ва възрастова група – 3 и 4 група от ОДЗ/ЦДГ.

ІІ-ра възрастова група – 1.-4. клас.

ІІІ-та възрастова група – 5.-8. клас.

IV-та възрастова група – 9.-12. клас.

ІV. РАЗДЕЛИ: Конкурсът се реализира в ТРИ раздела:

  1. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО;
  2. ЛИТЕРАТУРА;
  3. ФОТОГРАФИЯ.

Раздел 1: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Условие за участие: тематиката на художествените творби е редно да бъде съобразена с темата на конкурса – Възкресение Христово – Пасха. Творбите трябва да акцентират върху духовния смисъл на Празника на празниците и върху Личността и спасителното дело на Богочовека Иисус Христос, а не върху пролетта и представителите на животинския свят.

Конкурсът се провежда в четири възрастови групи:

І-ва възрастова група – 3 и 4 група от ОДЗ/ЦДГ;

ІІ-ра възрастова група – 1.-4. клас;

ІІІ-та възрастова група – 5.-8. клас;

IV-та възрастова група – 9.-12. клас.

Жанров обхват: иконопис, живопис, графика.

Материали и техника: по избор.

Формат на творбите: по избор на участника в конкурса. Творбата  задължително се поставя в паспарту с размер 35/50 см. Не се разглеждат от Комисиите творби, които са без паспарту.

Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация:

в десния ъгъл на гърба на творбата да бъде написано четливо:

– Трите имена на автора;

– Възраст, група/клас;

– Град/село, област, ЦДГ/ ОДЗ / училище / ОДК / клуб;

– Адрес и телефон за контакт с участника;

– Името на преподавателя / ръководителя и негов телефон за връзка.

Раздел 2: ЛИТЕРАТУРА

Условие за участие: ще се разглеждат само литературни творби, свързани с темата на конкурса – Възкресение Христово – Пасха. Творбите трябва да акцентират върху духовния смисъл на Празника на празниците и върху Личността и спасителното дело на Богочовека Иисус Христос, а не върху пролетта и представителите на животинския свят.

Творбите е необходимо да бъдат изпратени на посочения адрес и да съдържат разпечатка на хартиен носител в един екземпляр, както и на e-mail на Културно-просветния отдел: skpotdel@bg-patriarshia.bg.

Всяка творба следва да съдържа информация към кой жанров обхват принадлежи.

Конкурсът се провежда в три възрастови групи:

ІІ-ра възрастова група – 1.-4. клас;

ІІІ-та възрастова група – 5.-8. клас;

IV-та възрастова група – 9.-12. клас.

Жанров обхват:поезия; проза.

Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация:

на всеки лист от едната страна е самата творба, а на гърба има следната по-подробна информация (ако, произведението продължава / свършва на следваща страница – на гърба също така присъства задължителната информация).

– Заглавието на творбата;

– Трите имена на автора;

– Възраст, клас;

– Град/село, област, училище / ОДК / клуб, др.;

– Адрес и телефон за контакт;

– Името на преподавателя / ръководителя и негов телефон за връзка.

Раздел 3: ФОТОГРАФИЯ

Условие за участие: художествените фотографии трябва да не са участвали в други конкурси и да са свързани с отбелязване на празника Възкресение Христово-Пасха в храма, енорията и дома; празнична символика; православни светини; пасхални местни традиции и обичаи и др. Творбите трябва да акцентират върху духовния смисъл на Празника на празниците и върху Личността и спасителното дело на Богочовека Иисус Христос, а не върху пролетта и представителите на животинския свят.

Конкурсът се провеждаза ученици любители-фотографи в две възрастови групи:

ІІІ-та възрастова група – 5.-8. клас;

IV-та възрастова група – 9.-12. клас.

Формат на творбите: за участие се приемат само разпечатени черно-бели и/или цветни фотографии с формат 20/30 /А4/ и да са отпечатани или копирани на фотохартия. Серия от 3 снимки се счита за една творба (да се посочи изрично коя поредица от снимки е серия).

Освен на хартия, творбите задължително се изпращат и в електронен формат на e-mail на Културно-просветния отдел: skpotdel@bg-patriarshia.bg.

Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация:

в десния ъгъл на гърба на творбата да бъде написано четливо:

– Заглавие на творбата;

– Трите имена на автора;

– Възраст, клас;

– Град/село, област, училище / ОДК / клуб;

– Адрес и телефон за връзка с участника;

– Името на преподавателя / ръководителя и негов телефон за връзка.

  1. НАГРАДИ:

Във всеки раздел и всяка възрастова група ще бъдат раздадени грамоти и награди за 1-во, 2-ро и 3-то място. Предвидена е и специална награда на Светейшия Български Патриарх Неофит, както и поощрителни награди.

На участниците в конкурса ще бъде връчен сертификат за участие само по предварителна заявка. (Молим желаещите учители/родители да напишат заявка в свободен текст, съдържаща имената на учениците/децата, клас, възраст, училище, адрес, телефон за връзка, и да посочат изрично, че желаят сертификат/и).

VІ. Краен срок за изпращане на конкурсните творби:

17.03.2018 г. (събота) – важи датата на пощенското клеймо. Адрес за изпращане на конкурсните творби:

Пенка Христова

Свети синод на Българската православна църква – Българска патриаршия, Културно-просветен отдел, за Националния конкурс „Възкресение Христово”, ул. „Оборище” № 4, 1000 София, България.

VІІ. Допълнителна информация:

Имената на наградените участници с протокола на журито от съответния раздел ще бъдат качени на 04.04.2018 г. (Велика сряда) на Официалния сайт на Сетия синод на БПЦ, Раздел Новини: http://bg-patriarshia.bg/news.php .

Награждаването на участниците в Националния конкурс „Възкресение Христово” ще бъде на 22.04.2018 г. (3 Неделя след Пасха – на св. Мироносици) в столичния храм „Св. св. Кирил и Методий“ (гр. София, ул. „Георг Вашингтон” № 47, до Женския пазар и Лъвов мост) след приключването на празничната св. Литургия.

Някои от  наградените литературни творби ще бъдат представени от самите победители или техни представители в кратък рецитал в залата на Енорийския център (ет. 1) при храм „Св. св. Кирил и Методий“ на 22.04.2018 г. след награждаването. Победителите в конкурса фотографски и художествени творби ще бъдат представени в открита изложба пак там.

Наградените конкурсни творби не се връщат на участниците, а остават в архива на Културно-просветния отдел на Светия синод. Препоръчва се: участниците да заснемат / копират своите творби. Настоящият статут предвижда, след изтичане на изложбата на Конкурса, творби от Раздели „Изобразително изкуство“ и „Фотография“ да участват в благотворителен аукцион със социално-милосърдна насоченост към деца в нужда.

За контакт:

Културно-просветен отдел при Св. Синод на БПЦ-БП

Тел. за връзка: +359 2 987 56 11, вътр. 217 или 0879 510 162

e-mail: skpotdel@bg-patriarshia.bg

Ръководител на културно-просветния отдел:                         † Ловчански митрополит Гавриил

 

Следвай ме – Вяра

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest Articles