18.8 C
София
понеделник, юни 24, 2024
spot_img

Пак спряха иновативните лекарства. Вижте как.

След като мораториумът върху иновативните лекарства беше отменен в последния момент миналата година, Националният съвет за цени и реимбурсиране (НСЦР) намери тихомълком решение как да врътне кранчето  за тях, като по този начин ги спира не само за 2018-а, а чак до 2020 година.  „Следвай ме“ ви предлага цялата история на скандала, позицията на Пациентската организация „Заедно с теб“ и мерките, които тя ще предприеме в съда заедно с Центъра за защита правата в здравеопазването. В края е списъкът с лекарствата, като „Следвай ме“ заменя наименованията им с многоточие, тъй като цитирането на търговски наименования на лекарствени продукти, отпускани с рецепта се санкционира от Изпълнителната агенция по лекарствата.

 

Позиция

Относно: Решение на Националния съвет за цени и реимбурсиране (НСЦР) за лишаване на пациенти от иновативни лекарства – заобикаляне на отменения Мораториум за нови терапии

Пациентски организации „Заедно с теб“ изразяваме несъгласие, остро осъждаме и очакваме спешна отмяна на решението на НСЦР за лишаване на пациентите с тежки, животозастрашаващи заболявания от достъп до новорегистрирани в страната ни лекарства. В екип с Център за защита правата в здравеопазването и други подготвяме обжалване в съда.

В края на 2017 година, по предложение на НЗОК, след одобрението на министерството на здравеопазването, Министерският съвет внесе в Народното събрание проект на Закон за бюджета на НЗОК. В параграф 6 от преходните разпоредби на закона се въвеждаше мораториум – забрана за заплащане на лекарства, които до този момент не са били включени в листите на НЗОК.

На 28 декември 2017 г. Националният съвет за цени и реимбурсиране (НСЦР) тихомълком прие решение, с което на практика остави в сила мораториума за новите лекарства и то не само за 2018, а до края на 2020 година.

Облягайки се на поправка в наредба 10, издадена през януари 2017 година от тогавашния министър Москов, НСРЦ определи, че всяко едно от новите лекарства ще се заплаща за около 20 пациенти годишно и само в университетски болници в София, Пловдив и Варна. Отлагането е оправдано с необходимост да се направи „оценка на терапевтичната ефективност”, въпреки, че всеки от медикаментите имат извършена оценка на здравните технологии и повечето от тях са отдавна регистрирани и прилагани в други държави.

Ето списък на всички лекарства с вторичен мораториум (подготвен от Център за защита правата в здравеопазването):

1. ……. – предназначен за лечение на болни с идиопатична пулмонална фиброза и за втора линия терапия на някои видове недребноклетъче рак на белите дробове. Първоначална регистрация – 2015 година.

2. ……….  – предназначен за лечение на болни с идиопатична пулмонална фиброза. Първоначална регистрация – 2011 година.

3. ………. – предназначен за лечение на болни с астма и болни с грануломатозен васкулит с полиангиит. Първоначална регистрация – 2015 година.

4. ………. – предназначен за лечение на болни с хроничен улцерозен колит(ХУХК) и болни с болест на Крон. Първоначална регистрация – 2013 година.

5. ………. – предназначен за лечение на болни с хронична лимфоцитна левкемия и втора линия на болни с фоликуларен лимфом. Първоначална регистрация – 2013 година.

6. ………… – предназначен за лечение на болни с хронична миелоидна левкемия с позитивна филаделфийска хромозома и болни с остра лимфобластна левкемия. Първоначална регистрация – 2012 година

7. ………… – предназначен за лечение на болни с метастатичен колоректален карцином и болни с неоперабилни стромални тумори на стомашно-чревния тракт. Първоначална регистрация – 2015 година.

8. ………… – предназначен за лечение на болни с неоперабилни мекотъканни саркоми. Първоначална регистрация – 2016 година.

9. …………. – предназначен за лечение втора линия на болни с хронична миелоидна левкемия отрицателна Филаделфийска хромозома и болни с остра лимфобластна левкемия. Първоначална регистрация – 2014 година

10. ………… – предназначен за лечение на болни с меланома в това число и с метастази, болни с бъбречно-клетъчен карцином и болни със сквамозен недребноклетъчен рак на белия дроб. Първоначална регистрация – 2005 година.

11. ………….. – предназначен за лечение на болни с Естроген позитивен, ХЕР-2 негативен рак на гърдата. Първоначална регистрация – 2015 година.

12. ………….. – предназначен за лечение на болни с хронична лимфоидна левкемия. Първоначална регистрация – 2015 година.

С Решението на НСРЦ голяма част от болните се лишават от достъп до животоспасяващи лекарства, но дори и малцината, които ще получават ще трябва всеки път да ходят до няколко болници в София, Пловдив или Варна. Лекарите в останалите болници, в това число университетски болници и всички Комплексни окнологични центрове КОЦ са лишени от правото да изписват и проследяват лечението на своите пациенти до края на 2020 година.

Националния съвет по цени и реимбурсиране не е публикувал тези решения, а само списъка със забранени за изписване лекарства. От сайтът на съвета, разбираме, че за всяко от тях се допуска предварително изпълнение, тоест дори и някой да обжалва решенията, то жалбата няма да спре изпълнението.

С уважение: Пенка Георгиева

Пациентски организации „Заедно с теб”

Асоциация за репродуктивно здраве, бременност и грижи за децата „Усмихни се”

Алианс на трансплантираните и оперираните АТО „Бъдеще за всички”

Асоциация на пациентите със сърдечно-съдови заболявания

Следвай ме – Здраве

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles