28.2 C
София
четвъртък, юли 18, 2024
spot_img

Предлагат нов начин за изчисляване на пенсиите

Системата да се реформира, за да доведе до подобрянане на финансовата устойчивост и се намали бедността, препоръчва МВФ

Да се реформира пенсионната система в България, препоръчват от Международния валутен фонд (МВФ) в заключителното си изявление, което описва предварителните констатации на екипа на МВФ в края на мисията им у нас.

Оттам предлагам реформи, за да се подобри устойчивостта на системата и същевременно да се повишат самите пенсии. Целта е да се намали бедността сред възрастните хора. Като една от тези промени от фонда предлагат да бъде например премахване на тавана на социално-осигурителните вноски. Предлага се и промяна на формулата за изчисляването им.

Според експертите е нужно и реформиране на данъчната система, за да стане по-справедлива и да отговори на нарастващите нужди от разходи. Преминаването от ниски плоски ставки на корпоративния и данъка върху доходите на физическите лица от 10 процента към по-високи и, за данъка върху доходите на физическите лица, към прогресивно данъчно облагане, би спомогнало за намаляване на неравенствата и повишаване на приходите. Постепенното увеличаване на обхвата на данъчното облагане на въглеродните емисии би спомогнало за постигането на целите за емисиите и би генерирало приходи за зелени инвестиции и подкрепа за уязвимите домакинства, засегнати от прехода.

Трябва да се разширят и данъчните основи, препоръчват от фонда. Събираемостта на приходите може да се подобри, като се гарантира спазването на данъчното законодателство от големите данъкоплатци и други високорискови сектори, включително чрез засилване на процесите на контрол и одит. Към планираното сливане на Националната агенция за приходите и Националната агенция „Митници“ следва да се подходи внимателно, за да се гарантира качеството на основните данъчни и митнически функции, се казва в доклада. В по-общ план укрепването на управлението и намаляването на корупцията ще повиши доверието в институциите и ще подобри спазването на данъчното законодателство.

От МВФ препоръчват в перспектива и с оглед на предстоящото приемане на еврото, политиките трябва да се насочат към свързани едно с друго предизвикателства: бедността и неравенството са съществени, а сближаването със средните доходи за ЕС изостава спрямо другите страни в сходно положение, докато ниските инвестиции и производителност и свиващото се население ограничават икономическия растеж. Банковият сектор е добре капитализиран, но бързият кредитен растеж изисква бдителност, се казва в доклада.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles